O DRUŠTVU

Društvo za zdravo gibanje in kulturo Ritmi planeta je bilo zasnovano leta 2015 v Ljubljani, Slovenija, prvotno kot društvo etnične kulture. Cilj društva  je spodbujanje zanimanja občinstva za nacionalno plesno kulturo različnih držav, za njihove tradicije in običaje, ter s tem razvijanje spoštovanja, razumevanja, tolerance, mednarodnosti.Že dolga leta društvo razvija v Sloveniji kulturo plesov sveta, zlasti orientalskih plesov, Indije, Vzhodne Evrope, še posebej Ukrajine, ter drugih deržav sveta.

Spodbuja zanimanje občinstva za različne zvrsti plesa kot gibalne kulture in s tem ohranjanje gibalne kondicije, dobrega razpoloženja in zdravja. V tej smeri delije tudi s starejšo populacijo ter z gibaljno oviranimi osebami v okvirju plesno-gibalne terapije. Matična številka društva je 4077423000. Davčna številka je 77020898.  

Društvo organizira plesne tečaje, delavnice.